CGV Kepulauan Riau

Lokasi : Batam
Scope : Interior
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 2.8 Billion

...

CGV Focal Point

Lokasi : Medan
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 5 Billion

...

CGV Bella Terra

Lokasi : Jakarta
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 5 Billion

...

CGV Miko Mall

Lokasi : Bandung
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 4.5 Billion

...

CGV Marvel City

Lokasi : Surabaya
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 6 Billion

...

CGV Cinema Batavia

Lokasi : Tangerang
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 3 Billion

...

CGV Paris Van Java

Lokasi : Bandung
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 4 Billion

...

CGV Grand Indonesia

Lokasi : Jakarta
Scope : MEP
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 3.7 Billion

...

CGV Kediri Mall

Lokasi : Kediri
Scope : Mechanical & Electrical
Owner : PT. Graha Layar Prima
Value : +/- 3 Billion